ARHEOLOŠKI PARK, RIJEKA

IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE
UREĐENJA ARHEOLOŠKOG PARKA I
OKOLNIH JAVNIH PROSTORA U
STAROM GRADU U RIJECI
Stanje: natječaj; 2. nagrada, 2008.

autor: Ante Uglešić, dipl.ing.arh.
suradnici: Marijana Rančić, dipl.ing.arh.
Dinko Uglešić, dipl.ing.arh.