TRG DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, ZAGREB

ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE
TRGA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI U ZAGREBU
stanje: natječaj, 2000.

autor: Ante Uglešić, dipl.ing.arh.
suradnik: Marijana Rančić, dipl.ing.arh.