UREĐENJE TRGA POLJANA U ŠIBENIKU

IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO
RJEŠENJE UREĐENJA TRGA POLJANA U
ŠIBENIKU
stanje: natječaj, 2011.

autor: Ante Uglešić, dipl.ing.arh.
suradnici: Marijana Rančić, dipl.ing.arh.
Dinko Uglešić, dipl.ing.arh.