HABDELIĆEVA, VARAŽDIN

IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE
UREĐENJA PROSTORA ZAPADNO OD PALAČE ZAKMARDY
U HABDELIĆEVOJ ULICI U VARAŽDINU

stanje: natječaj, 2016.

autor: Ante Uglešić dipl. ing. arh.
suradnica: Marijana Rančić dipl. ing. arh.
prostorni prikazi: Dinko Uglešić dipl. ing. arh.