STAMBENA ZGRADA M, KOŽINO, ZADAR

stanje: izvedeno 2019.

autor: Ante Uglešić dipl. ing. arh.
suradnica: Marijana Rančić dipl. ing. arh.