HOTEL 4*, SPLIT

IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE
HOTELA 4* NA K.Č. 9629 K.O. SPLIT

stanje: natječaj, 2015.

autor: Ante Uglešić dipl. ing. arh.
suradnica: Marijana Rančić dipl. ing. arh.
prostorni prikazi: Martina Stipanov mag. ing. arh.