CRKVA HRVATSKIH MUČENIKA, UDBINA

IDEJNO URBANISTIČKO ARHITEKTONSKO
RJEŠENJE CRKVE HRVATSKIH MUČENIKA
NA UDBINI
stanje: natječaj, 2004.

autor: Ante Uglešić, dipl.ing.arh.
suradnik: Marijana Rančić, dipl.ing.arh.